X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Sport" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Biljarten, regels en diverse leuke biljartspelletjes

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
+5
  Goed artikel ( +7 )
  Slecht artikel ( -2 )
RSS van Jcj77 Jcj77 Auteur op infoyo sinds
31 Maart 2010


Bekijk het profiel van Jcj77
Datum: 01-04-2010
Auteur: Jcj77
Iedereen heeft wel eens aan een biljart gestaan in een café of sportkantine, maar welke spellen zijn er en wat zijn de regels van alle diverse spellen nu echt?

Officiële spelsoorten:

Libre of vrij spel

Zoals de naam het eigenlijk al zegt, kent deze spelsoort weinig extra spelregels. Dat wil zeggen dat de carambole op bijna alle manieren gemaakt mag worden, mits natuurlijk de voldaan wordt aan de normale spelregels. De enige beperking voor Libre is de verboden zone, die in iedere hoek is aangebracht. Liggen de twee te spelen ballen (dus niet de eigen speelbal) in zo'n driehoek genaamd de verboden zone, dan mag de speler daar maar één carambole maken waarbij de beide ballen binnen het driehoekje blijven liggen. Blijven de beide ballen na de tweede carambole liggen in het driehoekje dan is de carambole ongeldig.

Kaderspel

Het kaderspel verdeelt het biljart door witte lijnen in 6 of 9 vakken, kadervakken. Wat bij Libre werd verteld over de driehoekjes 'verboden zone', geldt hier voor ieder vak. Liggen de beide te spelen ballen in het zelfde vak, dan moet bij de tweede carambole in ieder geval een bal uit het vak worden gestoten. Deze vorm wordt tweestootskader genoemd, dit wordt aangegeven met “../2”. Dat wil zeggen op een klein biljart met de afmetingen 2.30 x 1.15 M waar negen vakken op worden aangebracht, dan liggen de lijnen op een afstand van 38.3 cm van de band af. Dit kaderspel wordt 'kader 38/2' genoemd. Indien men 6 vakken aanbrengt dan worden de lijnen op 57.2 cm van de band getekend, deze vorm noemt men 'kader 57/2'.
Voor een groot biljart is het principe gelijk, maar is de afstand van de lijnen anders, namelijk de lijnen worden of 47 cm van de band getekend of 71 cm. Tevens zijn de ankers standaard op een groot biljart. Dus de spelsoorten voor het grote biljart zijn 'ankerkader 47/2' of 'ankerkader 71/2'.

Driebanden

Bij driebanden moet de speelbal drie banden hebben geraakt alvorens de derde bal wordt geraakt. Daarbij maakt het geen verschil in wat voor een volgorde de banden en de tweede bal wordt geraakt. Dus er mag bijvoorbeeld eerst twee banden worden geraakt, dan de tweede bal, dan weer een band en dan de derde bal.

De 'variant' hiervan is bandstoten, hierbij hoeft er maar één band te worden geraakt alvorens de derde bal wordt geraakt.

Leuke informele spellen:

Tien over rood

Voor dat de wedstrijd aanvangt wordt afgesproken hoeveel caramboles er gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld 10 of 15. Iedere speler speelt met dezelfde speelbal en probeert om rood als tweede bal te raken en daarna de derde. Indien een speler het afgesproken aantal caramboles heeft gemaakt, valt hij af, totdat er één speler overblijft die heeft verloren. Hierbij kan ook de afspraak worden gemaakt dat indien alle ballen worden gemist (dus de rode en de tweede witte bal), er weer om 0 wordt begonnen voor de desbetreffende speler. Om te voorkomen dat een spel eindeloos doorgaat, kan men de afspraak maken dat men bij het bereiken van een bepaald aantal caramboles "vast staat", dus dat de speler niet weer op nul komt.

Annonceetje

Bij het volgende spel wordt vooraf afgesproken hoeveel caramboles op welke wijze gemaakt moeten worden. Om een voorbeeld te geven: 10 caramboles zonder beperking, 5 over één band, 5 over twee banden, 5 over drie banden en 5 'losse' banders. Hierin kan natuurlijk naar wens afspraken over worden gemaakt. De moeilijkheid van dit spel is niet om de afgesproken caramboles te maken, maar het feit dat vooraf bekend moet worden gemaakt hoe de bal gespeeld zal worden (over één, twee, ... band). Zegt een speler een speler dat hij de carambole over twee banden zal spelen (dus dat er twee banden zijn geraakt voordat de laatste de derde bal geraakt wordt) en de bal raakt drie banden, dan telt de carambole niet, ook niet als de speler nog een aantal drieband caramboles moet maken.

Kistje biljart

Bij het kistje biljarten, speelt men met twee ballen, een witte (de speelbal) en een rode. De speler probeert met de witte bal de rode te raken, meer niet. De moeilijkheid hier is dat er op het midden van het biljart een kistje staat met aan iedere zijde een opening waar doorheen gespeeld kan worden. Heeft men de rode bal geraakt, dan is de volgende speler aan de beurt om de rode bal te raken. Mist de speler dan krijgt hij een strafpunt, na het behalen van een vooraf afgesproken aantal strafpunten ligt de speler uit het spel. Krijgt een speler het voor elkaar beide ballen binnen het kistje te krijgen dan wordt een strafpunt weggescholden.

Spel met vier ballen (ook wel: honderden)

Het volgende spel wordt met vier ballen gespeeld, te weten 2 witte, 1 rode en 1 blauwe bal. De ballen dienen op de volgende wijze te worden opgezet:
De witte speelbal hoort op de benedenacquit;
De andere witte bal naar keuze op de linker of rechter benedenacquit;
De rode bal op de bovenacquit;
De blauwe bal op de middenacquit.
Het aantal deelnemers is eigenlijk onbeperkt. De lengte van de partij is normaal 100 punten, maar daar kan naar keuze van worden afgeweken. Iedere speler heeft dezelfde witte speelbal.

De telling van de caramboles:
Speelbal op wit en rood of blauw geeft 1 punt;
Speelbal op rood en blauw geeft 8 punten;
Speelbal op alle drie ballen geeft 20 punten.

Indien men iedere bal mist, begint hij weer op nul punten. Als men meer dan honderd punten maakt, dan begint men weer met het aantal punten waarmee de honderd overschreden is. Want de moeilijkheid van dit spel is dat men precies het aantal punten moet halen wat is afgesproken.

Het kurkspel (met dobbelstenen)

Iedere speler speelt met dezelfde bal. Op het middenacquit wordt de kurk geplaatst met drie dobbelstenen er bovenop. De rode bal moet altijd als eerste worden geraakt. Indien rood wordt gemist, dan gaan de eventueel behaalde punten naar de tegenpartij(en). Nadat men de rode bal heeft geraakt, heeft men de keuze om of de andere witte bal te raken of de kurk omver te spelen. Indien dit lukt, mag men door blijven spelen. Wordt echter de kurk om geworpen door een andere bal dan de speelbal, dan zijn de behaalde punten voor de tegenpartij(en). Als de speler alleen de rode bal raakt en verder niets, dan is de beurt voorbij en de punten kunnen dan bij worden geschreven. De omgevallen kurk wordt weer recht op gezet op de plaats waar zij is omgevallen, lukt dit niet omdat bijvoorbeeld de kurk onder de band ligt of zelfs van het biljart af is, dan begint de kurk weer op het middenacquit.

De puntentelling:
Als de rode en de witte bal zijn geraakt dan telt dit voor 2 punten. Wanneer de kurk wordt omgeworpen, dan tellen de punten van de dobbelstenen, waarbij geldt dat de 1 telt voor 10 punten en de rest behoudt zijn eigen waarde.
Degene die als eerst 100 punten heeft gehaald, is winnaar. Deze regel is natuurlijk ook zo om te buigen dat men door speelt tot dat er een verliezer is.
Indien een speler de 100 punten heeft voltooid, dan moet de speler de rode bal nog één keer raken. Als dit niet lukt of er worden meer punten gehaald, dan gaan alle punten van die beurt naar de tegenstander(s). Komt een speler boven de 100 punten door verkregen strafpunten, dan hoeft hij niet meer de rode bal te raken.


Reacties op dit artikel
J v oevelen, 2010-04-24
( +8 )

Dat vlotbrug cq Barakken,
Word dat ook wel Panbiljart genoemd en zijn dit de enige spelregels die in dit artikel staat of zijn er nog meer,
dan wil ik ze graag weten, ik wil dit spel gaan spelen met wat bejaarden in een verzorgings tehuis, graag een reactie.
Groeten J v Oevelen
Jcj77, 2010-04-26
( +1 )

Ja klopt, voor zover ik weet is panbiljart hetzelfde als vlotbruggen
Joho42, 2010-07-26
( +3 )

Spel met vier ballen
Voor de wat meer gevorderde biljarter is het ook mogelijk om de telling aan te passen om de moeilijkheidsgraad te verhogen nl:
Speelbal van wit naar een gekleurde bal 2 punten
Speelbal van een gekleurde bal naar wit 5 punten
Speelbal naar 2 gekleurde ballen 8 punten
Speelbal naar alle 3 de ballen 20 punten
Ook hier zijn allerlei varianten in de telling nog mogelijk afhankelijk van de speelsterkte van de deelnemers, zelfs de mogelijkheid van interval is toepasbaar in het te maken aantal punten als in de diverse puntenyelling.
Je kunt hier zoveel variatie in aanbrengen als je zelf wilt, het spelletje wordt alleen maar leuker
Sjra, 2010-08-20
( +4 )

Ik mis bij de speelsoort libre WAT er moet gedaan worden als een bal van de tafel raakt.
a. de eigen speelbal verlaat de tafel
b. de rode bal springt van tafel
c. de andere witte bal springt van tafel

Ik ben benieuwd wat er in deze gevallen moet gebeuren.
veel spelers leggen de ballen weer op acquit, maar anderen zeggen dat alleen de bewuste bal op haar eigen plaats terug moet. In het laatste geval rijzen er weer problemen als er al een bal op die plek ligt.
Dus WAT dient er gedaan te worden??

met vriendelijke groeten,
Sjra
Jcj77, 2010-08-21
( -1 )

Bij libre (en kader) gaan alle ballen op aquit bij zo'n geval, ongeacht welke bal er van tafel is gestoten
Peereboom, 2010-09-05
( +1 )

Reactie op Jcj77, 21-08-2010. Ook bij bandstoten worden alle ballen in de beginpositie gelegd als er 1 of meer ballen het speelveld uitspringen.
P.viersma, 2010-09-24
( +6 )

Als er een punt gescoort word en er gaat dan een bal van de tafel geld dan de gemaakte carambole en mag je dan gewoon doorgaan als de ballen weer op de acquit zijn neer gelegd.
Otto, 2010-11-02
( +4 )

Mijn vraag is: mag de opstoot bij libre op verschillende manieren worden gemaakt worden. graag reactie bvd.
Jcj77, 2010-11-03
( +5 )

Ja, mits er maar eerst van de rode bal gespeeld wordt
Otto, 2010-11-03
( 0 )

Jci77 Hartelijke dank voor jou antwoord, mijn vriendelijke dank hier voor . Groeten Otto.
Jj de jong, 2010-12-17
( +6 )

Afstoot libre, over 3 banden ja of nee
Gerard, 2011-01-16
( +8 )

Ik zoek een biljard spel waar ik libere of driebanden kan spelen.
Gr
Gerard
Jcj77, 2011-01-17
( +5 )

De afstoot hoeft niet perse over 3 banden, maar wel eerst van de rode bal.
B zylmans, 2011-01-29
( +6 )

Over hoeveel beurten word het bandstoten berekend.
G.kleinhaarhuis, 2011-02-01
( +8 )

Vraag. Mag bij het libre een hulpmiddel worden gebruikt bv een verlengstuk zoals bij snooker.
Gay, 2011-04-28
( 0 )

Gay ik ben gay
Klaas, 2011-07-27
( +2 )

Vraag: Als je bij het kurken de kurk omgooit met bijvoorbeeld je keu of hand gaan dan de punten die er al zijn gemaakt naar de tegenspelers of behoud je ze zelf
Jan v harens, 2011-09-29
( 0 )

Ik kan er niks van
Wim, 2011-10-24
( +1 )

Ik zoek een website waar ik libre op kan spelen en oefenen.

b.v.d. voor een reactie
Jcj77, 2011-10-25
( +1 )

Google even op carom3d
Toon van pol, 2011-11-05
( +1 )

Vraag:
Ik verblijf in een verzorgings tehuis.De biljart staat de tijden als er niet gespeeld wordt,afgedekt met een multiplex plaat,hierover plastic zeil.Dit in verband met ver-
vuiling van het laken.Is het schadelijk voor element en laken als het verwarmings -element contenu aan staat.
Een verontruste gebruiker,ziet gaarne Uw antwoord tegemoet.met vr groeten

t.v pol k503
de eghte Echt
Willem keesmaat, 2011-11-17
( +3 )

Ik heb een vraag
Aan gezien ik een klein mannetje ben
krap 1m 70cm, gebruik ik veel een hulpkeu
de z.g. (Rest) is dit officieel toegestaan?
met vr. groet
Willem
Ton, 2012-03-14
( +4 )

4 ballen spel
Als je bv 42 punten achter elkaar maakt en je mist de laatste, moet je dan weer op 0 beginnen ? of blijven de punten behouden als je daarna verder gaat.
GrTon
Jcj77, 2012-03-14
( 0 )

Die punten blijven dan behouden.
Je raakt alleen punten kwijt als je bij een stoot geen enkele bal raakt, of als je per ongeluk in totaal boven de 100 komt
Ad37, 2014-01-13
( 0 )

Mag men bij libre de zo genaamde brug gebruiken als men de speelbal niet aankan?
Ad37, 2014-01-13
( -1 )

Mag men bij libre de zo genaamde brug gebruiken als men de speelbal niet aankan?
Opa frits, 2014-05-27
( +2 )

Ik wil graag kistje biljarten,is er ook iemand die mij de maten van het kistje kan geven.
wand dat kistje kan ik zelf wel maken
groeten opa frits
Rusell, 2014-09-15
( 0 )

Hoi ik heet rusell en ik wil de spelregels weten
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:

Auto en vervoer Computers en internet Dier en natuur Electronica Eten en drinken Financieel Hobby en vrije tijd Huis, tuin en wonen Kunst en cultuur Mens en gezondheid Mijn mening over... Muziek, Tv en films Samenleving en ontwikkeling School en studie Sport Vakantie en vermaak Wetenschap Zakelijk
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl